Pedagógovia, študenti Obchodnej akadémie v Seredi
a Mesto Sereď

 

Vás srdečne pozývajú 10. mája 2018 (štvrtok) na 

Knižné hody v Seredi
 

Motto 12. ročníka Knižných hodov je 

TÁLIA NÁS OČARILA

Príďte si pripomenúť kľúčové scény zo slovenských divadelných hier v podaní študentov obchodnej akadémie.

 

od 10.00 h – 14.00 h na Námestie slobody v Seredi

 

V upravených stánkoch budú naši študenti návštevníkom ponúkať rôzne zážitkové hry a aktivity spojené s knihou a divadelným umením.

 

Záujemcovia si môžu vyplniť potvrdený účastnícky lístok a zúčastniť sa losovania o zaujímavé ceny.

 

Súčasťou Knižných hodov bude aj oddychové čítanie bulletinov a dramatickej literatúry na Happy vakoch.  

 

Teším sa na Vás!!!

 

Tento projekt je realizovaný vďaka finančnému príspevku Mesta Sereď

 

Pozvánka

Plagát knižných hodov