Pedagógovia, študenti Obchodnej akadémie v Seredi
a Mesto Sereď

 

Vás srdečne pozývajú 17. mája 2017 (streda) na 

Knižné hody v Seredi
 

Motto 11. ročníka Knižných hodov je 

Knihovenie - príďte si pohovieť s knihami

od 10.00 h – 15.00 h na Námestie slobody v Seredi

 
V upravených stánkoch budú  študenti OA ponúkať návštevníkom Knižných hodov interaktívne hry a aktivity s knihami a slovesným umením.

Záujemcovia si môžu vyplniť potvrdený účastnícky lístok a zúčastniť sa losovania o zaujímavé ceny.

Súčasťou Knižných hodov bude aj oddychové čítanie kníh na HAPPY vakoch.
 
Knižky, ktoré návštevníkov zaujmú, 
môžu zdarma obohatiť ich domácu knižnicu.
 

Tento projekt je realizovaný vďaka finančnému príspevku Mesta Sereď

 

Plagát knižných hodov

Tu si môžete stiahnuť plagát Knižných hodov