Knižné hody v Seredi


Naplňte svoje mesto „dobrými správami“.
Staňme sa živými kameňmi mostu, ktorý spája. 

 

Cieľom Knižných hodov je šírenie umeleckého slova medzi obyvateľmi nášho mesta, zároveň prezentácia ich tvorivých a umeleckých aktivít .
 Prostredníctvom knihy spájame všetky vekové kategórie
 a tým napĺňame motto Knižných hodov :

 

„Kniha je ohnivkom živej reťaze, kniha je mostom ku vzťahom“

 

Tento projekt sa uskutoční vďaka finančnému príspevku Mesta Sereď

 

Koordinátorka projektu

PaedDr. Mariana Kamenská