Knižné hody v Seredi


Naplňte svoje mesto „dobrými správami“.
Staňme sa živými kameňmi mostu, ktorý spája. 

 

Cieľom Knižných hodov je šírenie umeleckého slova medzi obyvateľmi nášho mesta, zároveň prezentácia ich tvorivých a umeleckých aktivít .
 Prostredníctvom knihy spájame všetky vekové kategórie
 a tým napĺňame motto Knižných hodov :

 

„Kniha je ohnivkom živej reťaze, kniha je mostom ku vzťahom“

 

Tento projekt sa uskutoční vďaka finančnému príspevku Mesta Sereď

 

Koordinátorka projektu

PaedDr. Mariana Kamenská     

Nájdete nás už aj na facebooku

https://www.facebook.com/kniznehodysered/